Proceq - Profometer PM 630

Deze wapeningsdetector en dekkingsmeter biedt u de mogelijkheid om naast de locatie van betonwapening ook te kunnen meten hoe diep de staven liggen. Dit instrument is geschikt voor het registreren van grote oppervlakken en data analyse achteraf.

Kenmerken
  • Specifiek voor langere meetoppervlakken
  • Opgenomen metingen kunnen gezoomed en geschaald worden
  • Verschillende curveinstellingen
  • Grafische weergave van meetresultaten via heldere touchscreen
  • Verander instellingen voor- en na metingen
  • Software om uw opgeslagen data op de PC te kunnen analyseren

Met de Proceq Profometer is het mogelijk om een kaart van twee lagen wapening in beton in kaart te brengen. Met de kleine sensor is het mogelijk om een wapeningskaart te maken van een betonraster. Vervolgens kunt u aan de hand van der verzamelde data naast de locatie ook de diepte van het wapeningsstaal meten. Het is mogelijk om via de PC- en meegeleverde software de data uit te lezen en te analyseren voor het maken van eventuele aanpassingen en berekeningen. Deze Profometer zorgt er voor dat u nooit meer financiele schade hoeft te lijden naar aanleiding van het doorboren van betonwapening. Natuurlijk kan u met de meetresultaten bijvoorbeeld ook berekenen wat de draagkracht van een balkon is.

Wij verhuren en verkopen dit instrument.