MTC, ook voor service op locatie

MTC Verhuur nu ook uw assistent op locatie!

Wanneer er problemen worden geconstateerd aan systemen of installaties, is het lastig deze te herleiden. Vaak betreft het hier problemen die het gevolg zijn van een combinatie van factoren die tijdens de ontwerpfase niet zijn meegenomen.
Om de oorzaak te achterhalen en de problemen op te lossen is het van belang om in kaart te brengen uit welke onderdelen een systeem bestaat en hoe deze samen werken.
Dit komt onder andere naar voren door het uitvoeren van een aantal meer of minder complete metingen. Door de installaties steeds tijdig na te lopen kan veel schade worden voorkomen.

MTC Verhuur kan in zo’n beetje alle branches metingen voor de klanten uitvoeren.
Denkt u hierbij aan inspecties van motoren, koelinstallaties, beweging en trilling problemen in bruggen en sluizen. Verder kunnen wij oplegbelastingen meten, wapening en betonstaal in kaart brengen en betonkwaliteit controles uitvoeren.

Wij hebben een zeer uitgebreid programma aan meet- en testapparatuur en kunnen metingen aan grootheden verrichten en monitoren en assisteren bij o.a.;

 • Kracht, gewicht, oplegreacties, asbelastingen:
 • Spanning, stroom; vermogensmetingen en data acquisitie;
 • Hardheidsmetingen, diktemetingen en laagdiktemetingen;
 • Meten van moment en verplaatsingen;
 • Trillingen en Resonantie, monitoring trilling tijdens hei- en funderings werkzaamheden;
 • Snelheid en versnelling;
 • Inspecties met high-speed video apparatuur en evt datalogging analoge signalen;
 • Druk; druktesten en data-acquisitie met schrijvende meters;
 • Stroming; flowmetingen clamp-on en debietmetingen in open kanalen;
 • Temperatuur; thermografie; energiemonitoring; blowerdoormetingen;
 • Geometrie, uitlijnen van machineopstellingen; 3-d metingen;
 • Geluid, hand-arm trillingen en belasting, stof, gasdetectie en arbo metingen;
 • Lekdetecties; druktesten, dichtheidstesten en afpersen van leidingen;
 • Opsporen van leidingen, kabels, cv leidingen en vloerverwarming;

De resultaten van metingen leveren wij aan in een overzichtelijk rapport.

Neem direct contact met ons op voor verdere informatie!

Flowmetingen on site

Apart te vermelden is nog het verrichten van flowmetingen aan de hand van Ultrasone clamp-on Flowmeters. Wij kunnen voor u vrijwel alle schone vloeistofstromen meten alsook vervuilde vloeistoffen. Dit doen wij met bet behulp van flowmeters welke aan de buitenzijde leiding gemonteerd dienen te worden.
Daarbij kunnen wij meters aanbieden of installeren die de volumestroom of het debiet in een open kanaal kunnen monitoren. Hiermee wordt het proces ontzien van enige stilstand door inbouw van sensoren of instrumentatie.

Ons complete leverprogramma aan meters in combinatie met onze ervaren en deskundige engineers maakt het een waardevolle toevoeging aan uw organisatie.

Neem direct contact met ons op!